Екип на bTV провери, защо у нас все още няма обособени места за разделното им изхвърляне, нито регламент за рециклирането на тези опасни отпадъци.

Батериите съдържат живак, кадмий, никел и олово. Изхвърлени на сметището, те щедро изливат това ”менделеево богатство" в почвата. А тези елементи са известни със свойството си да се натрупват.

Светът отдавна е взел мерки срещу безразборното изхвърляне на опасните отпадъци, като батерии и акумулатори. В страните от Европейския съюз всеки магазин, продаващ батерии, е длъжен да приема вече изхабените. Те се събират в специални контейнери и после отиват за рециклиране. Тъй като изхвърлянето им в общия боклук е строго забранено, глобите са убийствени. Ето защо забраните се спазват.

България пак е на опашката. У нас съдбата на опасните отпадъци е оставена на съвестта на производителите и вносителите им. В същото време забраната важи. Наказва се с глоба от 700 до 2 000 лв. длъжностно лице, което не определи местата за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии или когато не осигури най-малко 1 място на 1000 жители. Наказани естествено няма.