В близо 170 общини ще бъде въведено задължително предучилищно обучение за 5-годишните деца. Въпреки плановете за отлагане се оказва, че в по-голямата част от страната могат да изпълнят изискването. Повече по темата сега от Марина Евгениева:

Промяната е в думата "задължително", защото и досега децата, които ходят на детска градина през последната година, когато са в трета група имат предучилищно обучение. Идеята на Министерство на образованието е да отпадне възможността деца да отиват в първи клас без да имат подготовка. Промяната още не е одобрена от парламента, но много общини отрано обявиха, че са готови да обхванат всички 5-годишни.

От 264 общини 163 са заявили пред Министерството на образованието, че имат готовност да обучават всички 5-годишни. Проблем има в големите градове, заради недостига на места в детските градини, а точно там е най-добре да се извършва предучилищното обучение.

С въвеждането на изискването за задължително обучение на 5-годишните държавата се ангажира да поеме разноските за обучение, учебниците и транспорта за децата.

"До 30 септември във всички случаи общинските съвети на всички общини трябва вече да са заявили съответната община има ли готовност или няма готовност да обезпечи 5-годишните с материална и ресурсна база, с педагогически персонал, който да ги обучава и съответно след това те ще получат делегираната сума от 1626 лв., която се полага на всяко дете”, обясни депутатът от ГЮЕРБ Ирена Соколова.

Идеята е  обучението да става в детските градини и само на места, където това не е възможно в училищата, но след създаването на условия за малките деца и предучилищни педагози.

"Приоритет в предучилищна възраст от 3 до 7 години е процесът на социализация, тоест предучилищна възраст на заден план се извършва някакъв процес на обучение, което означава децата чрез различни видове игри да усвояват две равнища на знание. Ето това е специфичният процес на обучение и разбира се – възпитание”, заяви проф. Колева.

Според образователното министерство въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди първи клас ще намали броя на децата, които не ходят или отпадат от училище. Ако парламентът одобри промяната и след като всички общини са готови да обхванат всички 5-годишни, ще бъдат налагани и глоби за родители, които не пращат децата си на предучилищна.

Една от първите общини, които обявиха готовност да въведат задължително предучилищно обучение за 5-годишните беше Димитровград. Точно малките и средни общини са реагирали по-бързо на възможността да си помогнат финансово с парите, които държавата ще преведе за бъдещите малки ученици.

В детска градина Слънце има 2 предучилищни групи за 5 годишни. Досега те се обучавали по дидактическа система "Моливко”. Тя е характерна с отличното онагледяване и много ситуационни игри. Дори и да бъде добавен материал при 5-годишните, учителите не вярват той да ги преумори.

5-годишните имат потенциал. На тази възраст с лекота могат да броят до 50, да смятат до 10, а други да запаметяват стихчета

Програмата в училищата е доста натоварена и именно пред училищната подготовка трябва да помогне на децата да се справят.

Този проблем е още по-голям за етническите малцинства и увеличаващия се брой социално слаби. Заради липса на пари, децата им не ходят на градини.

Пълният списък на общините, които имат готовност да въведат задължителната предучилищна подготовка, можете да видите тук.