Болниците сами ще предлагат прогнозни бюджети и ще ги защитават пред НЗОК. Това предвижда новата методика на здравната институция. От касата са убедени, че тази година парите ще стигнат за лечението на пациентите.

Миналата година в университетската болница " Света Анна" в София са лекувани над 26 000 пациенти. Заради въведените от средата на годината делегирани бюджети, болницата е ощетена с над 900 000 лева.

Ако при нас на месец минават 2 500 пациента, от август до края на година касата ни е плащала за по 2 100, а разходите от разликата от 400 пациента не са покрити от касата, а от болницата, а те са по клинични пътеки, обясни д-р Димитър Димитров.

Тази година болничните директори сами ще изготвят прогнозни бюджети на базата на данните от миналата година. Крайното решение ще взима надзорният съвет на касата.
Всеки директор ще има повече свобода да оперира с парите.

Дадена му е възможност да преразпределя от месец в месец и от тримесечие в тримесечие при много екстремни обстоятелства, смята шефката на НЗОК Нели Нешева.


Имаме брой медицински специалисти, апаратура и брой легла и много лесно може да се направи един прогнозен бюджет, колко болни могат да минат през тези легла по среден престой, по диагноза, смята още д-р Димитров.  

Болниците трябва да сключат договори със здравната каса до 20 февруари. Но новият рейтинг на лечебните заведения ще затруднят по-малките болници, като тази в Нови пазар.

Има дейности, които отпадат поради повишени изисквания по пътеки и тези дейности са свързани с хирургични заболявания, с вътрешни болести и неврологични заболявания. Но има и нови дейности, които сме заявили, които ще покрием, успокои д-р Атанас Атанасов.

Тази година в бюджета на касата са заложени 958 милиона лева за болниците. 10% от тях са заделени за екстремни ситуации, като епидемии и инциденти. Парите са извън оперативния резерв на касата от 260 милиона лева. Отделно ще се плаща за всяко раждане.

Тази година болниците очакват да имат проблем със здравно неосигурените пациенти.

Около 40-50 човека от спешното отделение се хоспитализират през денонощието. Над 10 от тях са здравно неосигурени. Това прави един голям %. Имам притеснение, че тази година процентът на здравно неосигурените се увеличава, смята още д-р Димитров.