Енергетиката, земеделието и регионалната политика ще бъдат областите, в които България ще работи приоритетно по време на белгийското председателство на Европейския съюз  - юли - декември 2010 г. Това е записано в доклада за участието на страната ни в процеса на вземане на решения в блока за въпросния период. Документът беше представен днес пред депутатите от премиера Бойко Борисов.

В дебата за Общата селскостопанска политика след 2013 г. България ще отстоява позицията, че директните плащания са задължителен елемент, който трябва да бъде запазен, посочи министър-председателят.

Страната ни разглежда извеждането на сигурността на енергийните доставки и развитието на новите технологии като основни елементи на новия план за действие за Европейската енергийна политика (2010-2020 г.).

По отношение на регионалната политика приоритет за България ще бъде инициативата за изготвяне на макрорегионална стратегия за региона на река Дунав като инструмент за реализиране на териториалното сближаване на ЕС.

Ефективното усвояване на еврофондовете също ще е основните задачи на правителството, подчерта Борисов. И допълни, че към 31 август в различни проекти са вложени над 94 милиона евро.

Министър=председателят посочи още, че правителството планира дефицитът да не е по-голям от 2,5% през 2011 г., 1,5 на сто - през 2012 г. и 1% - през 2013 г.

По отношение на препоръките на Брюксел по механизма за сътрудничество и оценка, правителството одобри график за неотложни мерки в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода август-декември 2010 г., съобщи още министър-председателят. Сред първите подобрения, които ще бъдат направени, са подготвянето на нов Наказателен кодекс,  усъвършенстването на законодателството за противодействие на конфликта на интереси и повишаване на професионалната подготовка на полицаи, прокурори и съдии.

Премиерът отчете, че през предишния шестмесечен период, при който председателството на ЕС беше оглавявано от Испания, България има съгласувани по надлежния ред позиции по всички обсъждани точки.