Около двеста хиляди българи са просрочили договори за бързи парични заеми или покупка на стоки на лизинг, които се отпускат от небанковите кредитни дружества. Данните са новоучредената Българска асоциация за потребителски кредит.

По данни на асоциацията общият брой на клиентите в страната, които изплащат бърз потребителски паричен или стоков кредит или пък разполагат с небанкова кредитна карта надхвърля два милиона души.

Според асоциацията засега просрочените плащания са в рамките на очакваното.

"И, вследствие на кризата, това си оказва влияние. Макар вноските по такива договори да не са големи, кризата си оказва влияние и хората отлагат плащанията”, каза Валентин Гълъбов от Българска асоциация за потребителски кредит.