Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов ще представи пред медиите проекта на Национална здравна карта. В нея се съдържат максималният и минимален брой на болничните легла по области, за които здравната каса може да сключи договор. До края на февруари ще бъде изготвен и регистър с всички лечебни заведения за болнична помощ и техните нива на компетентност. Той ще бъде качен на интернет-страницата на министерството.

Междувременно стана ясно, че здравното министерство издава разрешителни за дейност на 297 от 312 болници, които кандидатстваха за пререгистрация. Документите на 11 от останалите лечебни заведения все още се допълват, а други четири няма да получат разрешение за дейност. Причините за отказите са лоши хигиенни условия, непокриване на медицинските стандарти или ликвидация на съответните болници.