Днес е Световният ден за защита на опитните животни, тази година честването му е с акцент върху изпробването на козметични продукти и съставки върху тях, съобщиха от фондация "Четири лапи". Ежегодно в страните на Европейския съюз се продават над 5 милиона козметични продукти, като всеки от тях е изпробван за евентуално вредно въздействие върху човека и околната среда, отбелязват от фондацията.

Макар да се увеличава броят на компаниите, които предпочитат по-надеждни методи за изпробване на своите продукти, голяма част от производителите разчитат на традиционните опити с мишки, плъхове, морски свинчета, зайци и дори кучета и прасета, съобщават от "Четири лапи".

Европейската директива за козметични продукти въвежда забрана за изпробването на козметични продукти върху животни от 2009 г. и не позволява продажбата им ако са произведени извън ЕС, и ако съставките са били изпробвани върху животни. Забраната обаче не се отнася до някои тестове за токсичност, за които е въведен гратисен период, изтичащ през 2013 г.

Забраните в директивата срещат сериозен отпор от козметичната индустрия. Природозащитниците се опасяват, че гратисният период за тестовете за токсичност може да бъде удължен.

"Четири лапи" ще съсредоточи усилията си върху това да няма забавяне на влизането в сила на пълната забрана за опити с козметични продукти и съставки върху животни, като междувременно призовава потребителите да купуват козметика, на която ясно е обозначено, че не е изпробвана върху животни, посочват от фондацията.