Законът за измерванията дава право на Агенцията по стандартизация и метрология да забранява използването на измервателни уреди с много недостатъци.

С новия закон ще се въведе и ограничение за това кои везни за какво могат да се ползват.

Търговците често използват така наречените "пружинни везни" и кантарите с куки, чиято употреба за търговски цели е забранена. Предстои и въвеждането на специален знак, който ще доказва, че грамажът на стоката отговаря на записания на опаковката.