От общинската служба "Социално подпомагане" в Ловеч съобщиха, че социалните помощи за април ще се изплащат наполовина. Така ще бъде до август, когато плащанията могат да спрат, ако не бъде актуализиран бюджетът на службата.

Социалната служба разполага със 110 хиляди лева месечно, а за да се направят всички разплащания са й необходими 180 хиляди лева.