С промените в Закона за техническите изисквания към продуктите търговците на дребно ще бъдат задължени да поставят етикети за произхода на стоките. Предложенията вече са одобрени от Министерския съвет.