Президентът Георги Първанов ще се срещне с УС на Националното сдружение на общините в България. Той ще се информира за фискалната и административната децентрализация в България и за изпълнението на споразумението с правителството от 11 декември 2001 г. за сътрудничество между централната и местната изпълнителна власт.