На нея ще присъстват постоянните представители на Световната банка и Международния валутен фонд в България, представители на Европейската банка за възстановяване и развитие, Американската агенция за международно развитие и Програмата за развитие на ООН. Ще участват посланиците на Великобритания, Испания, Португалия, Турция, Австрия и Япония и представители от посолствата на повечето европейски страни.
Участниците ще направят преглед на действащите донорски програми и ще обсъдят координацията на донорите при изпълнение на програми в подкрепа на правителствените приоритети.