Предприятията, показали, че отговарят на европейските изисквания, ще бъдат предложени от българските инспектори за мисия на Службата по храните и ветеринарните въпроси на Евросъюза. Втора мисия на службата от 15 до 26 януари ще направи оценка за прилагане на системата за граничен контрол при вноса и транзита на продукти от животински произход и живи животни. Страната ни има ангажимент да я въведе на 7 пункта, като изграждането й продължава.
Мисията ще провери и складови бази, митнически складове, одобрени предприятия за износ в страните членки на ЕС и неодобрени до този момент.