Кампанията ще се проведе в първия час на класния ръководител в периода 9-16 януари. Учениците ще се запознаят с историческите, географските и културни забележителности на държавите-членки на ЕС.

Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев ще даде началото на кампанията в Четвърта езикова гимназия “Ф. Ж. Кюри" във Варна. Той ще участва в часа на класния ръководител на десетокласници. 2007 година ще бъде година на символите и ритуалите в училище и на спорта, съобщи вчера министър Вълчев. Във всяка от 40-те хиляди класни стаи в България, ще има кът с българското знаме и знамето на ЕС, българския химн и герб.