Днес кметовете се събраха в ловешкото село Горско Сливово, заедно с ръководството на МВР, за да решат как по-добре да си взаимодействат местната власт и органите за защита на населението.

В село Горско Сливово е създадено първото в страната доброволно гражданско формирование за пожарна и аварийна безопасност. То е от седем души, обучени да действат при пожар или природно бедствие. Подсигурена им е специална екипировка.

Преди години селото е било известно като Горско Пожарово, разказва Ивелин Веселинов, началник на доброволното формирование. Над десет големи пожара са бушували в полето, горските масиви и в къщите на хората. Докато пристигнат пожарните коли от Ловеч, който е на около 40 километра от селото, огънят превръщал всичко в пепел. Затова кметът на Горско Сливово, Борислав Хаджиев, по настояване и на хората, решил да сформира доброволната група. За да се узакони дейността й, трябва да се промени закона на МВР. Това би позволило и в другите малки и отдалечени селища да бъдат създадени подобни доброволни формирования за гасене на пожари.