Заседанието на Националният съвет за тристранно сътрудничество приключи преди да е започнало, обобщи образователният министър, след като синдикати и управляващи цял час разискваха кой по закон може да замества председателя на съвета. Синдикатите отказаха участие, защото заседанието не се води от вицепремиер или от министъра на финансите, както е записано в правилника.

Днес Лидия Шулева изпълнявала длъжността премиер и затова физически не можела да присъства като председател. С днешно решение на Министерски съвет са назначени нейни пълномощни заместници. Според синдикатите това противоречи на правилника.

Министър Атанасов подчерта, че "за голямо съжаление" участието на синдикатите се е оказало невъзможно и те са възпрепятствали откриването на заседанието и нормалното му провеждане.

Вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви, че някои правителствени представители желаят да се отклонят от ангажиментите, свързани със социалния диалог, и да намерят начин да принизят неговата роля, препращайки го на равнища, на които този дебат не бива да бъде воден.

Досега е имало три заседания, с упълномощени председатели, проведени без забележки от страна на синдикатите, припомни просветният министър и добави, че се надява социалният диалог със синдикатите да продължи.

В дневния ред на днешното заседание имаше пет точки относно акредитиране на профилирани училища и атестации на държавни служители.