Според индийския министър на търговията и промишлеността, това е начин да се популяризират успехите на индийското производство на кожи и кожени изделия и да се привлекат повече чужди инвестиции. Проучват се не само технологичните новости, но и възможностите за проникване на световните пазари.

Обстоятелството, че за първите 8 месеца на годината износът на кожи и кожени изделия бележи спад с около 2% в сравнение със същия период на миналата година вече е сигнал за индийските производители, че са необходими усилия в маркетинговата дейност. Плановене за тази година предвиждат 3% увеличение на износа.

Съединените щати продължават да заемат първо място сред партньорите на Индия в износа на кожени продукти. На тях се падат 18% от експорта на тази продукция. Индийските производители се стремят да привлекат и други партньори.

В десетия панаир на кожената промишленост в Делхи участват 180 производствени и търговски фирми от цял свят.