Парламентът ще продължи обсъждането на второ четене на законопроекта за сделките с компенсаторните инструменти.
В дневния ред са включени и второ четене на законопроекта за туризма и второ четене на промените в Закона за подземните богатства.

Очаква се депутатите да ратифицират конвенцията на Международната организация на труда за работното време на моряците и окомплектоване на корабите с екипажи.
Във времето за парламентарен контрол на депутатски въпроси ще отговарят вицепремиерите Лидия Шулева и Костадин Паскалев и още осем министри.