Свлеклите се скални отломъци са с големина до 1 метър и тегло няколко тона. Те се изсипват върху къщата на 50-годишния Борислав Стоянов.

"В осем без пет стана. Бяхме излезли за работа и изведнъж чухме страхотен шум и се върнахме да видим какво става", разказва Борислав Стоянов.

Според "Гражданска защита" срутището най-вероятно е причинено от падналите през последните седмици обилни дъждове. Специалистите са категорични, че проблемът със свлачищата в Балчик няма да се реши докато не бъде изградена канализация. Сега повечето домакинства използват отходни шахти и водата от тяха попива в пръстта.