Депутатите гласуваха окончателните промени в Закона за сделките с компенсаторни инструменти. С влизането им в сила записите и боновете се признават за ценни книжа и всяка сделка с тях, издаването или плащанията с компенсаторки ще се регистрира в Централния депозитар. Пак в централния депозитар компенсаторните инструменти ще се прехвърлят и от едно име на друго.
С този закон ще бъдат преустановени машинациите с използване на компенсаторки в приватизацията, смятат вносителите от правителството.