Депутатите приеха изменения и допълнения на Закона за възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Така, според Министерството на земеделието, ще се реши един от основните проблеми, предизвикан от дългите спорове за собственост между държавата и общините. На практика държавата ще се грижи за горите, докато съдът реши кой е собственикът.