Положителният вот на Комитета за селскостопански структури и развитие на селските райони дава правна основа в програмата за финансиране да се включат още шест допълнителни проекта. Сред тях са: "Управление на горите", "Развитие на селската инфраструктура", "Управление на водните ресурси" и "Агроекологично земеделие".

До края на тази година общините ще могат да търсят безвъзмездна финансова помощ от европейската програма САПАРД за ремонти на сгради и за строителство на пътища, водоснабдителни мрежи и паркове. Освен за земеделието, по САПАРД ще се финансират и инфраструктурни проекти за селските райони, съобщи Министерството на земеделието.

Отпускането на субсидии на общини и сдружения на производители или собственици на гори ще започне преди края на годината смята заместник-министърът на земеделието Андрияна Тошева. Европейската комисия ще одобри предложението до 6 месеца.

Само общините ще могат да кандидатстват с проекти за подобряване на инфраструктурата и ВиК мрежата или строителство на пътища в селските райони.

Ще се финансират проекти на стойност до 2 милиона евро, като цялата сума ще е субсидия и няма да се възстановява.

Преди да подаде документите за конретен проект във фонд "Земеделие", кметът на общината, която търси финансиране ще трябва да докаже, че проектът е включен в плана за развитие на общитната през следващите години и да получи одобрение от областния съвет за регионално развитие. От 262 села в България 229 са включени в списъка на селищата, които имат право да търсят средства по тази програма.