Агенцията е организатор на форума, съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ще се обсъждат въпроси, свързани с комбинираното производство на топлинна и електроенергия - част от концепцията за развитие на енергетиката на регионално ниво. Участниците - експерти от държавни ведомства и от различни фирми, ще дискутират върху енергийната ефективност, строително-техническите норми, административните процедури, ценовата политика и лицензионните режими.