Днес депутатите ще обсъждат на второ четене законопроекта за туризма. Започва работата и по изменение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Предстои първото четене на промените в Закона за авторското право и сродните му права. Вчера депутати предложиха до края на седмицата работното време да се увеличи с два часа.