Гласувалите към 10.00 часа надхвърлят броя на жителите, тъй като в урната са отчетени и гласовете на членовете на секционната комисия. Обезлюдяващото родопско село обичайно е най-ранобудно на всички избори, макар че жителите му са над 60 години.

Шукри Манчев: “Ами по-рано да гласуваме, да се минава... Да имаме избраник, да знаем, че имаме човек, който да отговаря за всякакви работи. Президентът-нали за всичко е той отговорник. ”

По време на кампанията жителите на Кокорово се информират за кандидатите единствено от телевизия и радио. Вестници не стигат до обезлюдяващото селце, в което няма дори поща. Кокорово не е включено и в маршрутите на предизборните щабове. Според версия на местни хора, името на селото е свързано именно с ранобудния нрав на обитателите на Кокорово.

Захари Батинов, кмет на с.Кокорово: “Изглежда на селото му идва името от това, че хората винаги са били ранобудни, активни, на родопски казано ококорени. “

След ранния вот, Кокорово продължи с обичайния си ритъм.