Официално регистрираните серопозитивни българи в Министерство на здравеопазването са 367.
За първото тримесечие на тази година 65 000 българи са изследвани за HIV и СПИН. 42 000 от тях са изследвани като кръводарители. При трима е открит вирусът на СПИН. Двама от заразените са лежащо болни, а едно от лицата е интравенозен наркоман.

Седем хиляди бременни жени също са се изследвали за HIV и СПИН, но при нито една вирусът не е открит. Новорегистрираните серопозитивни са от София, Габрово, Стара Загора, Варна и Враца. Средната възрастова граница е от 25 до 56 години.

Тази година националната програма по профилактика и контрол на СПИН и ППБ ще акцентира върху превенцията сред младите хора, интравенозните наркомани, ромската общност, проститутките и хомосексуалистите.

Вирусът на СПИН носят само 9 интравенозни наркомани, от които шест са жени. От изследваните до момента игли и спринцовки нито една не е доказала HIV, съобщиха от Националния център по наркомании. Най-големият проблем при зависимите от дрога е заразяването с хепатит С, защото все още се обменят използвани игли и спринцовки. От Центъра предвиждат метадоновата програма тази година да обхване около 300 зависими. В момента по нея се лекуват 250 души, а още 380 чакат да бъдат включени. Около шест - седем нови метадонови програми ще стартират в Пловдив, Плевен, Търново и Варна.