Преподаватели от СУ"Св. Климент Охридски", учители и ученици ще обсъдят развитието на българското образование, изпитанията пред него в началото на 21 век, предизвикателствата пред българския учител, държавната образователна политика, диалога учител-родител.