Според документа, от следващата година се увеличава почти 4 пъти субсидията за количество произведена продукция. Предвижда се догодина тя да е в размер на 160 милиона лева, а до 2006 г. да достигне над 600 милиона.

Предстои закриването на поземлените комисии. На тяхно място ще бъдат създадени общински земеделски служби.