В статията се казва, че стотици малки градове в двете държави са изправени пред един и същи проблем преди влизането в ЕС, а именно емиграцията на младото население.

Изданието пише, че завръщането на младите по родните им места зависи от това колко бързо ще се намали разликата между доходите на Запад и на Изток. Средните доходи, изразени в покупателна способност, са само 28% от средното ново за Западна Европа, сравнени с 45% в Централна Европа. Поради това, смята вестникът, емиграцията от Българи и Румъния ще продължи за по-дълъг период, отколкото за Полша например.

Емигрантите играят важна роля в развитието на икономиката на страната си, изпращайки парични преводи на роднините си в размер на около три и половина - четири милиарда евро, което е достатъчно да покрие почти половината от държавния дефицит за 2005 година.

Британското издание заключава, че комбинираният ефект от икономически растеж и емиграция е намалил безработицата в Румъния от 8,4% до 5% за 2005 година.