Фотографиите са с изчистена композиция, а акцентът в тях е съчетанието между характерни лица, силуети и цветове. За разлика от останалите видове комерсиална фотография в тези кадри липсват специални ефекти или сериозни манипулации върху изображенията. Целта е визията да провокира и скандализира по възможно най-семплия и стилен начин.

В изложбата са представени както архивни фотоси, портрети на световноизвестни модели, така и кадри от социални проекти към Организацията на обединените нации по прехраната и земеделието.

Модни експерти от целия свят определят снимките като "олицетворение на свободата и демократичността на вкуса". Изложбата с художествените фотографии ще продължи до 3-ти ноември.