Информационният център се намира в сградата на Югозападния университет. Идеята му е да събира, систематизира и разпространява информация на достъпен език за това какво представлява психичната болест и как може да се помогне на хората, които страдат от нея.

Ана е от Македония. Учи в Благоевград. Към информационния център работи като доброволец.
"Обществото все още не е запознато със същността на психичните болести и има много погрешно всъщност мнение за психично болните лица и в този смисъл искам да помогна."

Младите психолози изнасят лекции сред студенти и ученици по проблемите на психичното здраве. Говорят и за това кои са причините, които могат да доведат до депресия. Тогава най-полезни са студентите-доброволци, защото превеждат на езика на своите връстниците проблеми, които иначе трудно биха разбрали.

Защото, при желание, винаги има начин да получиш и предложиш помощ.