Става дума за хората, които през 2005 година са получили възможност да разсрочат вноските си с една година. Според данъчните, от 86 500 души получили разсрочване, само 3 500 си плащат редовно вноските.

Тези, които не се издължат до края на годината, от 1 януари ще трябва да си плащат за всички здравни услуги. Длъжниците могат да внесат парите във всяка банка.

Указания за това, как да се попълни платежното нареждане има на сайта на Националната агенция по приходите - nap.bg

Плащането може да постъпи и по Интернет или с пощенски запис до териториалния офис на Националната агенция по приходите.