Докладът за напредъка на странат а ни  е последният документ, който ще натежи дали през ноември в Прага ще получим покана за членство в Пакта.

Категорична е оценката, че от миналата година страната ни е напраднала значително в подготовката си за членство. Най-голямото преимущество са участието в КЕЙФОР, ЕСФОР и българския контингент в Афганистан. Позитивен е анализът на политическата и икономическата ситуация в страната.

Позитивен е анализът на политическата и икономическата ситуация в страната.

"Висока оценка се дава на приемането на Закона за приватизацията", казва министърът на външните работи Соломон Паси.

Позитивно се оценено подготвянето на Закон за класифицираната информация. Фактът, че законът се бави, обаче, е оценен негативно. Както миналата година, така и сега се посочва слаба ефективност на борбата с корупцията. Недостатъчна е координацията между следствието, съда и прокуратурата. Цитиран е ръст на безработицата и нисък жизнен стандарт - едва 26 процента от средния за Европейския съюз. Припомня се лошото социално положение на ромите.

Докладът препоръчва по-добро интегриране на Генералния щаб с министерството на отбраната; да се осигурят още средства за адаптация на съкратените военни; да се ускори унищожаването на старото оръжие. На изоставените казарми и съоръжения трябва да се намери приложение.


Оценката за напредъка на България ще бъде представена в обобщения доклад на НАТО за страните кандидати на срещата на външните министри от Алианса през май и на срещата на военните министри от натовските държави през юни.