Кампанията стартира веднага след като "Топлофикация" изключи централното парно отопление.

В рамките на две-три седмици служителите на фирмата за топлинно счетоводство трябва да посетят всяко едно жилище от тези, които обслужват и да запишат показанията на уредите върху радиаторите. След това те ще изчисляват реалната сметка за отопление за всеки отделен апартамент през изминалата зима. Фирмата за топлинно счетоводство ще изчисли действителния размер на потребената енергия и ще изпрати резултатите в "Топлофикация".

Оттам на хората ще бъдат изпратени рекапитулации на сметките - дали са надвнесли или трябва да доплащат. Сумите, които са надвзети, ще се приспадат от сметките за следващия отоплителен сезон.