И двамата са били предварително имунизирани против антракс и в момента са на лечение с антибиотици. Пентагонът няма обяснение за това как смъртоносните спори са попаднали извън добре затворените контейнери, в които се съхраняват.