Списъкът на категориите информация, определена като държавна тайна, обсъждат в момента депутатите.

Народното събрание реши да удължи заседанието си до завършване на второто четене на Закона за защита на класифицираната информация.