Във времето за парламентарен контрол на депутатски въпроси ще отговарят министрите Николай Василев, Джевдет Чакъров, Румен Петков, Асен Гагаузов, Нихат Кабил и Радослав Гайдарски.