Основните теми на разговорите са прилагането на търговските концесии между страните от ЦЕФТА за 2002 г., дейността на Подкомитета за търговия със селскостопански стоки, взаимното признаване на сертификати и резултати от тестове в областта на промишлените и селскостопанските стоки, както и възможното адаптиране на правилата за произход на стоките.