Частичните местни избори са в събота.
Кандидатът, посочен от комисията "Андреев", е издигнат от ДПС. Енвер Исусов Ахмедов е бил сътрудник към Първо Главно управление към бившата ДС, се съобщава в доклада. Той е бил изпратен на БТА от Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето разузнавателно управление на Генералния щаб.
Докладът е изтотвен на базата на единодушно решение на комисията.