Банките, които не покрият изцяло европейското ниво на сигурност до 3 години, могат да останат и без лиценз. Изключение прави само БНБ, защото тя не е търговска банка.

Европейските стандарти изискват банковите съоръжения да имат определена степен на съпротива, да са ударо-устойчиви, а автомобилите за инкасо превоз да са добре бронирани.
У нас са най-чести са обирите по време на превозване на парите, а повечето от автомобилите са бронирани в България.

Товаренето на пари и ценни пратки трябва да става в парични шлюзове, които да поемат бронираната кола в определено пространство.

Входовете на фирмите, към които пътуват автомобилите, също не отговарят на изискванията. Чувалите с парите се разтоварват на улицата. Миналата година например, банда открадна заплатите на служителите от трамвайното депо в София. Почти същият въоръжен обир се повтори в еднин от офисите на БДЖ. От МВР издадоха заповед за инкасо превоз да не се отпускат суми над 20 000 лева.