В домовете на жителите на Момин проход тече само студена вода. До преди десет дни те са имали и постоянно течаща топла минерална вода. Повечето хора, твърдят, че не пият от водата и не готвят с нея.

До 60-те години в Моминпроход не е имало водопровод със студена вода и жителите са пиели и готвили само с минерална от изворите. През 80-те години започват да се прекарват връзки от главния водопровод с минерална вода, стопанисван от санаториума, към домовете.

Преди десет дни със заповед на ХЕИ-София завинаги се спира подаването на вода за питейни и битови нужди към домовете.
Жителите са посъветвани да си купят тръби и водомери, за да им бъде пусната топлата вода.
Всяка година хората плащат сметки за минералната вода. Парите събират общината или санаториума.

Чучурите на изворната чешма, за която има разрешение за общо ползване, са запушени.
Хората разбиват тапите. Недоумяват, защото толкова години никой не им е казал, че тя е вредна за пиене. Изследвания за радиоактивност са правени и преди десетина години, и не е имало забележки.

Жителите на Момин проход искат независими лаборатории да изследват отново водата, но не от извора, а от домашните им чешми. Те смятат да отидат и на профилактични прегледи.