Председателят на Столичния общински съвет Антоан Николов ще връчи на главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов и на шефа на СДВР Румен Стоянов дванадесет компютъра с прилежащото им оборудване, на обща стойност 30 000 лева. Средствата са отпуснати от Специализирания общински приватизационен фонд, за да бъде изградена единна автоматизирана информационна система за нуждите на Столичната дирекция на вътрешните работи.