Частни съдия-изпълнители вече помагат на общините да съберат несъбраните си вземания.

В Балчик жители и юридически лица са натрупали дългове от над 4 милиона лева от неплатени данък сгради, такса смет и данък за лек автомобил. И това е сумата на невлезлите в местния бюджет пари до 2008 г.

Задълженията на фирмите и физическите лица на морската община са около 25% от местния бюджет за една година, казва кметът Николай Ангелов. Стряскащата цифра излязла след въвеждането на нов софтуер на данъчната служба.

Фирмите, които са длъжници, най-често избягват плащането на такса смет. Най-голямата сума, която дължи юридическо лице е 164 000 лева.     

Преди от общината да стигнат до крайната мярка - събиране на дължимото чрез съдия-изпълнител, всички некоректни платци са получили покани за доброволно плащане. Това обаче не дало резултат.

След предаване на преписките на съдия-изпълнител, събираемостта се увеличила и вече в хазната са влезли над 300 000 лева.