Заедно с още 10 страни, Германия подписа споразумение да бъде разсекретен нацисткия архив от Втората световна война. Документът ще бъде размножен и предаден за подробно изследване заради богатата му историческа стойност.

Отварянето на архива е голям успех за изследователите. С подписването на този документ, немското правителство показва колко е важно за страната да скъса с миналото си.

Архивът се съхранява в западна Германия в град Бад Аролсен. Това е най-голямата колекция от документи, свързани с Втората световна война. В него се съдържат 50 милиона файла и още 17 милиона досиета и се очаква да даде нова светлина около актовете от Холокоста, в които близо 6 милиона евреи са били убити.

Германия ще гарантира данните от тези архиви да не могат да се използвани срещу онези, които още са живи. Израел, Британия, Франция, Гърция, Съединените щати, Германия, Люксембург и Италия вече подписаха споразумението.
За Полша, Белгия и Холандия това решение ще трябва да бъде одобрено от парламента, затова ще имат време до 1 ноември.