Изключение ще се прави само в случаите, когато насажденията са в личните дворове на хората.

Новите изисквания се въвеждат с промени в наредба, одобрена от правителството. Правата за засаждане и презасаждане на лозя, когато това става върху земеделски площи, се предоставят от Изпълнителната агенция по лозята и виното. Досега наредбата се прилагаше само по отношение на производителите на винено грозде, вино и други продукти, предназначени за пазара.