Идеята за изненадата, която гостуващата шотландска група спретна на своите сънародници възниква импулсивно. По време на концерта на шотландските гайдари, един от заселниците тук разпознава своя стар учител сред групата. Така решава да покани гостите в селото, за да ги запознае и с другите от колонията.

Малките улици на Хотница се превърнаха в арена на истинска шотландска фиеста. Оказа се, че ритмите и танците от Острова се възприемат бързо от българите.

Изненадата се оказа най-важният елемент от празника. Така всички се радваха на музиката с още по-голямо удоволствие.