Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели окончателно още две дела за отнемане в полза на държавата на имущество с обща стойност 5 153 047,50 лв.

В сила вече е влязло решение на Търговищкия окръжен съд по дело срещу Мустафа Алиев от Търговище с общата стойност на отнетото имущество в размер на 3 433 974 лв.

Това е най-големият спечелен от комисията иск до настоящия момент. В полза на държавата се отнемат кафе-аператив в Търговище, ветеринарна лечебница, жилищна сграда на четири етажа, два гаража, лозе и пасище в с. Овчарово, 3 ниви, право на строеж за построяване на четири сгради, два леки автомобила, автобус, товарен автомобил, ремарке, парични суми, дружествени дялове от фирми.

1 719 073,50 лв. под формата на имущество пък ще бъдат отнети от Ерджан Рашид-Роко от Кърджали, който бе признат за виновен, за това, че без съответното разрешение устроил хазартни игри.

При държавата ще отидат ресторант, тракторна база, две оранжерии, двуетажна къща, брокерски офис, земеделска земя, дворно място, четири леки автомобила, товарен автомобил, сумата от 57 110,52 лв. и дружествените дялове на лицето в капитала на „Еврофинанси” ЕООД.