Най- тежко е за живеещите на последните етажи, които по няколко пъти на ден качват по над 200 стъпала в тъмнина. Изключително трудно е придвижването с товар. Инвалидите и децата в колички са като затворници - не могат да излизат навън.

Само някои от 115 семейства в жилищната сграда отказват да платят своя дял от електричеството за стълбището. И така през няколко месеца всяка година. Няма механизъм, с който да бъдат принудени да се издължават редовно.

За разрешаването на проблема домсъветът на блока е потърсил съдействието и на обществения посредник в града. Общината обаче е лишена от възможността да се намеси.

В сегашния си вид Законът за собствеността е неприложим в такива ситуации и единственият начин е засегнатите да се обърнат към съда. Промененият закон за собствеността се очаква да бъде приет в началото на есента.