От Прокуратурата изясниха, че не са издавали такова решение. До преди няколко дни измамникът е бил обявен за общодържавно издирване, след няколко нови оплаквания на пострадали във Видин.

Владимир Петров изчака, докато собствениците напишат протокол, че го допускат в търговския обект, който е ползвал под наем. Според него, собствениците са изгонили непочтено няколко наематели.

"Една и съща е процедурата. Огромните им връзки в търговския отдел на община "Триадица", и го казвам съвсем отговорно, връзките им в Столична голяма община - съвсем отговорно, връзките в Четвърто районно и го казвам съвсем отговорно", заяви Владимир Петров.

От документите на собственичката Здравка Пеева стана ясно, че присъдата на Владимир Петров за измама във Видин е от януари. В същото време, "Енергоснабдяване" в София констатира, че той използва ток от друг търговски обект. И още - на 7 януари е декларирал как напуска обекта на Пеева. Два дена по-късно заявява в "Енергоснабдяване", че ще преузакони обекта.

Осъденият не обясни как ще сменя собствеността на Пеева. Но, настояваше, че от Прокуратурата е издадено нареждане за допускането му вътре.


Няма издаден документ, контрира наблюдаващата прокурорка, но отказа да застане пред камера. До края на деня обвинението не приключи проверката.