Резерватът "Ропотамо" е един от най - красивите защитени резервата в България. Заради вандалщината от страната на туристите обаче, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Бургас е назначила двама охранители, които 24 часа в денонощието се грижат за реда и спокойствието на резервата.

Радостин Грудев - нач. отдел биологично разнообразие и защитени територии - РИОСВ – Бургас: "Охранява се с цел запазване на естествените екосистеми - лонгозни гори, които са едни от последните останали в Европа и на второ място - резерват Ропотамо е влажна зона с международно значение и по специално като местообитание за водолюбивите птици. "

Подвижните стражари обикалят резервата и строго следят за туристи, които нарушават спокойствието на животните или замърсяват природата.

Охранителите са въоръжени, разполагат с високо проходима кола и нужната екипировка. Това осигурява и спокойствието на туристите, които се чувстват тук като на почивка.

Въпреки строгата охрана обаче вандали не липсват, жалват се стражарите. Най- често те оставят след себе си купища боклуци и разрушават екосистемата.